Standen & Technieken

Extra uitleg en afbeeldingen volgen

ZEN KUTSU DACHI

Is de ideale houding of positie om vooruit te gaan, dus is het een aanvallende houding, daar het moeilijk is om achteruit te gaan.

HANMI DACHI

Dit is de 1e houding van een gevecht voor de hoogste niveau,s “banden”, hoewel het makkelijk lijkt ”mini protection”, evenwicht en verplaatsing zijn moeilijk te bedwingen en /of te beheersen. Dit kan alleen correct uit geoefend worden, na de postures goed geleerd te hebben.

KOKUTSU DACHI

Dat is het omgekeerde van de 1e houding dus verdedigend, het lichaam kan verplaatst worden,zonder de stand van de voeten te verplaatsen. Het voorste been moet gebogen zijn, want het is de bedoeling om de MAE GERI uit te oefenen zonder waarschuwing. De snelheid van de MAE GERI is daar van afhankelijk. Deze positie of houding heeft een dubbele mogelijkheid voor het zoeken van evenwicht, n.l.vooruit en achteruit.

NEKOASHI DACHI

Dat is de oudste positie of houding. Het is de ideale houding, om zich vechtend te verdedigen. Je kan kort aanvallen en blokkeren, door kleine verplaatsingen, omdat de houding aanvallend en afwerend is. De evaluatie van deze houding heeft de houding van KO KUTSU mogelijk gemaakt.

KIBA DACHI

Het is de meest oude positie of houding,die de meeste stabiliteit zoekt. Zij wordt gebruikt door de SUMO(SHIKO DACHI). De verplaatsing is vooral zijdelings, waardoor je minder aanvallen krijgt JOKO GERI en USHIRO GERI.

HANGETSU DACHI

Hoewel een gelijkenis van positie 7, is deze positie gebruikt voor een afwijking of uitwijking in de breedte. De voeten vormen een hoek van 45 graden naar binnen toe,verplaatsing van een voet gekruist in verhouding met de voorste voet.

SOCHIN DACHI

Het is een oude houding/positie die in stand is gehouden door de KATA. De houding is erg krachtig,maar moeilijk uit te voeren, tegen een goed niveau. Het is een houding middenliggend tussen de ZEN KUTSU en KIBA DACHI.

FUDO DACHI

Het is een voorkeurhouding van meester KASE, hij beschouwt deze houding als aangenomen door de hoogste banden in gevecht superieur. Het is de positie /houding, die alle kwaliteiten van de ZEN KUTSU, KO KUTSU en KIBA DACHI (vooruit,achteruit en ontwijken). Het is de houding van de ontwikkeling van technieken en is toegekend aan YOSHITAKA FUNAKOSHI, die hem heeft uitgediept. Het is de ideale positie voor een gevecht.

Comments are closed.