Shotokan

Gichin Funakoshi

Gichin Funakoshi (船越 義珍, Funakoshi Gichin, 1868–1957) was degene die het karate in het Japanse vasteland in 1921 voorstelde. Zijn zoon Yoshitaka moderniseerde het. Funakoshi werd beïnvloed door Jingen Ryu kenjutsu en andere technieken die hij in andere landen geleerd had. Funakoshi was bekwaam in beide populaire stijlen van het Okinawaanse karate: Shorei-ryu en Shorin-ryu. De studenten die hij onderrichtte, formaliseerden zijn technieken in een stijloefeningl die zij Shotokan noemden. Shoto verwijst naar het pseudoniem dat Funakoshi gebruikte en Kan verwijst naar de hal waar de studenten oefenden.

Shotokan karate

Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan karate omvat lage standen en harde technieken. Verder wordt er veel geoefend op kihon (basisoefeningen), kata en kumité. De beoefenaars van Shotokan karate hechten veel waarde aan de historische achtergrond van het karate en eren daarmee een lange traditie.De naam Shotokan werd geïntroduceerd in 1939, toen de eerste karate-dojo werd geopend. Shotokan betekent letterlijk school van Shoto. Shoto, wat pijnbomen betekent, is de dichtersnaam van Gichin Funakoshi. Het ruisen van de pijnbomen gaf hem inspiratie voor zijn gedichten en de rust die benodigd is voor het beoefenen van karate.Tegenwoordig heeft de shotokan-stijl de meeste beoefenaars wereldwijd.

20 Basis principes van Shotokan Karate-Do

Funakoshi publiceerde verschillende boeken over Karate, waaronder zijn autobiografie Karate-Do: My Way of Life. Zijn erfgoed berust echter met name in een document dat zijn philosofien omtrent het beoefenen van Karate bevat, veelal omschreven als de “Niju Kun” of, “Twintig Principes”. Deze twintig regels vormen de basis richtlijnen voor alle Shotokan karateka’s en zijn gebubliceerd in een werk genaamd The Twenty Guiding Principles of Karate: The spiritual legacy of the master (1938). In dit boek stimuleert Funakoshi beoefenaars van Karate om te streven naar “een beter mens worden” en zet hij 20 richtlijnen uit om te volgen naar dat doel.

 1. Karate-do begint en eindigt met rei
  Karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto a wasaru na
 2. Er is geen eerste aanval in Karate
  Karate ni sente nashi
 3. Karate staat aan de zijde van Gerechtigheid
  Karate wa, gi no taske
 4. Ken eerst jezelf, ken dan anderen
  Mazu onore o shire, shikashite ta o shire
 5. Mentaliteit boven Techniek
  Gijitsu yori shinjitsu
 6. De geest moet bevrijd worden
  Kokoro wa hanatan koto o yosu
 7. Calamiteiten ontkiemen uit onzorgvuldigheid
  Waza wai wa ketai ni seizu
 8. Karate reikt tot buiten de dojo
  Dojo nomino karate to omou na
 9. Karate is een levenslang streven
  Karate-do no shugyo wa isssho de aru
 10. Pas de Weg van het Karate toe in alle dingen. Daarin ligt haar schoonheid.
  Ara yuru mono o karateka seyo; sokoni myomi ari
 11. Karate is als kokend water; zonder warmte keert het terug naar een lauwe staat.
  Karate Wa Yu No Gotoku Taezu Netsu O Atae Zareba Motono Mizuni Kaeru
 12. Denk niet aan winnen, maar denk aan niet verliezen.
  Katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo
 13. Pas je aan je tegenstander aan
  Tekki ni yotte tenka seyo
 14. De uikomst van een gevecht is afhankelijk van hoe men omgaat met leegte en volheid (zwakte en kracht)
  Tattakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari
 15. Zie de handen en voeten van de tegenstander als zwaarden
  Hi to no te-ashi wa ken to omoe
 16. Als men zijn eigen deur uitstapt, staat men tegenover een miljoen vijanden
  Danshi mon o izureba hyakuman no teki ari
 17. Kamae is voor beginners; later staat men in shizentai
  Kamae wa shoshinsha ni atowa shizentai
 18. Voer kata secuur uit; het daadwerkelijke gevecht is andere materie
  Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono
 19. Vergeet niet kracht toe te passen of weg te nemen, het lichaam uit te strekken of samen te trekken en technieken snel of langzaam uit te voeren
  Chikara no kyojaku tai no shinshuku waza no kankyu
 20. Wees constant bewust, toegewijd en vindingrijk in navolging van de Weg
  Tsune ni shinen ku fu seyo

Comments are closed.