Kata

Introductie Kata

Kata is een term uit de Japanse zelfverdedigingskunsten en betekent ‘vorm’. Een kata is een individuele stijloefening met een reeks vastgelegde bewegingen, uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders, die uit verschillende richtingen aanvallen. Het is een gedetailleerde reeks vooraf vastgestelde stoot-, trap- en afweertechnieken, die kan bestaan uit tientallen zeer uiteenlopende bewegingen en technieken. De gehele kata duurt gewoonlijk, afhankelijk van welk kata men loopt, zo’n 1 à 2 minuten.

In het Shotokan Karate ligt de nadruk van kata niet op prestatie of demonstratie, maar geldt het als oefening voor de karateka. Waarbij iedere techniek van fatale aard is (ikken hisatsu) en tegelijkertijd de nadruk op de vorm en timing ligt (het ritme). Voor iedere karateka geldt ook het voordeel voor de gezondheid, doordat het beoefenen van kata de algehele fitheid van het lichaam verbetert door haar soepele, krachtige karakter. Aan de basis van het Shotokan Karate liggen 26 kata, vastgelegd door Nakayama Sensei.

“Kata is niet, en is nooit geweest, een techniek of uiting van agressie. Vanaf het moment dat de methoden en technieken van het vechten met lege handen en voeten werden ontwikkeld en geformaliseerd in de kunst van het karate, is het onderwezen en geleerd als een methode van zelfverdediging: Uitsluitend in de situatie waarin de karateka (“beoefenaar van karate”) wordt geprovoceerd, zal hij een beroep doen op zijn kunst om zijn tegenstander af te wenden. Deze defensieve basis van de kunst komt tot uiting in het feit dat alle kata (“formele oefeningen”) beginnen met een uke (“wering”). Karate is meer dan een krijgskunst; het is een mentale discipline waarbinnen studenten de waarde van vriendelijkheid en oprechtheid uiten naar anderen leren. Om een ware expert te worden, dient de student, naast het zich eigen maken van de verschillende technieken van de kunst, zelfcontrole te ontwikkelen.”

— M. Nakayama


“The ultimate aim of the art of karate lies not in victory or defeat, but in the perfection of character of it’s participants.”

– Gichin Funakoshi

Overzicht kata

Hieronder is een overzicht te vinden van de kata die gebruikelijk worden geoefend door de Shotokan karateka’s. Het kata dat je nader wilt bestuderen kan je hieronder aanklikken. Je krijgt dan een pagina te zien met videomateriaal (zowel voor- en achterzijde) van dit kata.

Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Ghodan
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Bassai Dai
Kanku Dai
Jitte
Hangetsu
Empi
Gankaku
Jion
Bassai Sho
Kanku Sho
Chinte
Unsu
Sochin
Nijushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Meikyo
Ji’in
Wankan

Comments are closed.